Hur du anpassar URL till Google och besökare

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”135px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

[/dropshadowbox]

Vem vill inte ha besökare till sin blogg eller hemsida? Av den anledningen ska du lägga ner lite arbete på att ge varje sida en bra URL eller webbadress.

Webbadress eller URL är den adress som skrivs in i webbläsarens adressfält och som leder till en specifik webbsida. Det är av olika anledningar av betydelse hur adressen till en sida ser ut och viktigt är att den talar om vad inlägget eller sidan handlar om, att den innehåller nyckelordet och att den lockar till läsning. Är den sedan lätt för besökaren att komma ihåg är det ett plus.

Två URL till samma inläggssida

Här är två olika alternativ på URL till samma inläggssida:

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”475px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

URL 1 http://demo.wpabc.se/?p=18
[/dropshadowbox] [dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”475px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

URL 2 http://demo.wpabc.se/nytt-inlagg/
[/dropshadowbox]

 

URL 1 visar den URL som är Default (förvald) av WordPress. När du skapar ett nytt inlägg kommer webbadressen att ha ett utseende som URL 1. Efter adressen till startsidan följer i exemplet /?p=18 där 18 är inläggets nummer i databasen.

En sådan URL är inte särskilt enkel att komma ihåg och den talar heller inte om vad inlägget handlar om.  Det undre alternativet är mer fördelaktigt för både besökare och sökmotorer.

URL 2 är därför att föredra. Det inlägget gav jag namnet Nytt inlägg och det blir en del av webbadressen som då blir helt utan tecken och siffror. 

För att webbadressen ska se ut som i URL 2 behöver du göra vissa ändringar i administrationen.

Ändra permalänkarnas utseende

Gå in på Settings (Inställningar) → Permalänkar i menyn. Du kommer då till följande sida som heter Permalink settings (Permalänksinställningar).

Där ser du att den förvalda inställningen är Default vilket innebär att adressen innehåller både tecken och siffror precis som URL 1.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”475px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ][/dropshadowbox]

 

Genom att ändra inställningen till Post name (Inläggsnamn) kommer du att få en URL med samma struktur som URL 2 som alltså innehåller inläggets namn.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”475px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ][/dropshadowbox]

 

Välj titeln med omsorg

Så att välja Post name som permalänk är ett bra alternativ. Viktigt är då att tänka på vilken titel du ger inlägget och att sidans nyckelord finns med i titel. Detta är av betydelse för hur den placerar sig i sökträffarna på Google och nyckelordet bör därför finnas så långt fram i titeln som möjligt. Att ha med nyckelordet i titeln ger ju också en eventuell besökare en hint om vad inlägget handlar om vilket är en fördel.

Enligt Googles senaste uppdatering Hummingbird bör titeln vara så precis som möjligt och vara formulerad som en fråga för att rankas högre av dem. (Läs för övrigt boken Google hjärta dig från Redaktionen så får du helt konkret veta vad du ska göra för att din sida ska rankas högre av Google enligt senaste uppdateringen.)

Hur du anpassar URL till Google och besökare är detta inläggs titel. Den är skriven så att den ska locka till läsning och titeln innehåller också sidans nyckelord som är URL. Den är inte särskilt lång men innehåller ändå en del småord som kan vara svåra att komma ihåg rätt. Bättre är därför att korta ner titeln i permalänken till http://wpabc.se/anpassa-url-google-besokare/. Då kommer nyckelordet med och andra ord som är relevanta för innehållet medan småorden skalats bort. Du ändrar permalänken genom att trycka på Redigera, skriva länken som du vill ha den och sedan godkänna med OK.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”475px” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ][/dropshadowbox]

Så hur gör du för att ge inlägget eller sidan en så optimal titel som möjligt?

Tänk på att formulera titeln så som du tror att en besökare skulle skriva i sökfältet och se naturligtvis till att få med sidans nyckelord. Skala bort småorden i titeln så blir den enklare att komma ihåg.
Under Permalink settings (permalänksinställningar) väljer du Post name (inläggsnamn) istället för Default (förvald).

Inlägget är skrivet av Elisabeth Svensson.

Hur du hjälper sökmotorerna att hitta alla sidor på webbplatsen.