Ordlista i wordpress

Här resonerar jag helt utifrån personliga erfarenheter ​och erfarenheter från min tid som lärare. 
För att förstå innebörden av en text behöver man som läsare förstå betydelsen av de ord som bygger upp texten. Jag har så många gånger hört att det viktigaste vid läsning av en text, är att förstå sammanhanget och att det inte är viktigt att förstå varje ord men det här håller jag inte med om.  Visst, på ett ungefär går det kanske att bilda sig en uppfattning om vad texten handlar om, men jag menar att det inte räcker. 

Anledningen till att jag läser en text är flera. Jag vill lära mig något, jag vill följa med i en debatt eller så kanske jag vill bli underhållen. Vilket det än är så är ordens betydelser grundläggande för att jag ska uppnå målet med läsandet.

Nu fokuserar jag på det här med att läsa för att lära sig. Om jag själv läser en text som jag inte förstår till fullo tappar jag intresset. För att få en full förståelse av ett område behöver jag som läsare få kontroll över orden, annars blir jag osäker. Det är när jag behärskar något som jag känner mig sporrad att fortsätta, att gå vidare och lära mig mer. När jag förstår den allra första biten av ett område känner jag mig duktig. Finns det däremot gluggar i förståelsen kan jag läsa vidare men förr eller senare stöter jag på problem som beror på luckor tidigare i texten. 

För att lära sig WordPress behöver man stiga in i en begreppsvärld och därför har jag börjat bygga upp en ordlista över ord som har med WordPress och närliggande områden att göra. Många ord är lite knepiga att förklara och synpunkter på innehållet välkomnas.

Användare

(User)

Som användare av WordPress finns det flera roller att välja på; Administratör, redaktör, författare, medarbetare och prenumerant. Kommer det att vara fler än en person som arbetar med webbplatsen finns möjlighet att ge personerna olika behörigheter så att inte alla kan administrera alla funktioner.

Som administratör har du full behörighet att utföra alla uppgifter på webbplatsen och den som installerar WordPress på domänen blir dess administratör.
Redaktören ansvarar för allt som har med webbplatsens innehåll att göra och kan skapa och publicera innehåll i form av sidor och inlägg. Redaktören kan också redigera och publicera andras inlägg och sidor samt moderera kommentarer.
Författaren har en mer begränsad behörighet än redaktören och kan enbart skriva och publicera egna inlägg. Där ingår också möjligheten att redigera redan publicerade egna inlägg. 
En medarbetare kan skapa egna inlägg men inte publicera dem själv. 
Prenumerant är en person som registrerar sig på en webbplats för att få ta del av information. 

Blogg

(Blog)

Ordet blogg har sitt ursprung i engelskans web log som syftar på en journal som förs online. 
En blogg är en webbplats eller del av en webbplats som huvudsakligen består av inlägg som publiceras i datumordning och kategoriseras efter ämne, publiceringsdag eller författare.

CMS

(Content Management System = Innehållshanteringssytem)

Ett system för att bygga upp och administrera hela webbplatser. WordPress var ursprungligen ett rent bloggverktyg men har utvecklats men tillgång till alla funktioner i form av plugin och teman utvecklats till att bli ett komplett CMS-system.

Etikett

(Tag)​

En etikett är ett sätt att beskriva ett inlägg. Det är möjligt att ge ett inlägg en eller flera etiketter och med det menas att man väljer ut de ord som man tycker beskriver inläggets innehåll bäst. Ofta försvenskas engelskans tag till tagg och används istället för etikett. 
Etikettmoln är en bloggs samtliga etiketter med länkar. Du kan välja att visa etikettmolnet för dina besökare som en väg för dem att hitta innehåll som intresserar dem.

Inlägg och sidor

(Posts and pages)​

Sidor brukar innehålla mer statiskt material än inlägg. Ett företags webbplats brukar vara uppbyggd av ett antal sidor och det är sidorna som bildar menyraden med information om exempelvis historik, verksamhet och kontaktuppgifter. 

Inlägg är det innehåll som bygger upp en blogg. Till skillnad från sidor kan inlägg delas in i efter kategori, datum eller författare och kan förses med etiketter. Nyheter i ett företag publiceras som inlägg och kan sorteras i kategorier eller någon av de andra grupperna beroende på vad som blir mest överskådligt.

Startsidan är den sida på webbplatsen som administratören valt att besökaren ska komma till först. Vilken sida som ska visas som startsida väljs under Inställningar → Läsa.  Även bloggen kan väljas som startsida och då blir webbplatsen mer i form av en nyhetssida.

Redigerare i WordPress

Kategori

(Category)​

Kategorier används för att sortera inlägg efter ämne. När du skriver ett inlägg skapar eller väljer du en kategori att placera inlägget i. Bloggens besökare kan välja att visa inlägg efter exempelvis kategori.

Permalänkar

En permalänk är webbadressen (URL) till ett inlägg eller en sida. När du ger ett inlägg en rubrik skapas automatiskt en permalänk till det inlägget. Permalänken innehåller rubriken men med bokstäver utan å, ä och ö.
Den förvalda inställningen för hur en permalänk visas gör dock att permalänken inte består av rubriken. Under Inställningar → Permalänkar, ändrar du utseendet på permalänkarna. Välj alternativet Inläggsnamn, en permalänk kan då se ut så här; http://wpabc.se/ordlista/. Läs mer om permalänkar.

Sidfot

(Footer)​

Den nedersta delen av en webbsida kallas för footer. Den är densamma på alla webbplatsens sidor oavsett vad som annars finns på sidan. Footern kan fyllas med innehåll från widgeten och beroende på vilket tema som används finns olika möjligheter att välja vilket innehåll som går att lägga där och hur det ska vara placerat. 

Sidhuvud

(Header)​

Headern är området högst upp i temat där logotypen ligger och den är precis som footern gemensam för hela webbplatsen. Oftast är det loggan som är placerad i headern men det är temat som avgör om det finns möjlighet att fylla den även med annat innehåll, t ex menyer och plats för text.

Sökmotor

(Search Engine)​

Sökmotorer är program på Internet som används för att söka upp information. Med hjälp av en sökmotor går det att söka efter ett visst innehåll och få upp resultatet i form av en träfflista. Exempel på sökmotorer är Bing, Yahoo och Google. 

Tema

(Theme)​

En av fördelarna med att använda WordPress till sin blogg eller webbplats är att det är enkelt att hitta en passande layout. Ett tema är en layout som installeras med ett klick på webbplatsen och det går lika lätt att byta till ett annat. Det fina med att byta layout med hjälp av teman är att inte innehållet på webbplatsen påverkas.  
Det finns ett mycket stort antal teman till WordPress och de allra flesta är gratis och finns tillgängliga på WordPress webbplats. Gratisteman på andra webbplatser kan vara infekterade med skadlig kod och anledningen är att personen bakom vill sprida sitt budskap över Internet och/eller ställa till problem på andra personers webbplatser. 

Det finns också teman som man får betala för. Dessa teman, som i regel har mer avancerade funktioner än gratistemana, ger riktigt professionella webbplatser och brukar vara värda den extra kostnaden. 

Välj rätt tema till WordPress.

URL (Uniform Resource Locator)

Beteckningen URL är detsamma som webbadress och är adressen till en specifik webbsida. Varje webbsida i en webbplats har sin egen URL som, när den skrivs in i webbläsarens adressfält, leder till den aktuella sidan. Denna webbsidas URL är exempelvis http://wpabc.se/ordlista-wordpress/.

Webbläsare

(Browser)​

Innehåll som ska finnas tillgängligt på Internet ligger på en webbserver. Innehållet laddas upp på en webbserver i form av filer.
Webbläsare är program med ett speciellt gränssnitt som gör det möjligt att se och läsa filer som ligger lagrade på en webbserver. Webbläsaren översätter  programspråk till mänskligt språk. Vanliga sökmotorer är Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Forefox och Safari.

Webbplats och webbsida

(Web site and web page)​

Alla inlägg och sidor på en domän bildar tillsammans en webbplats och en webbplats består av ett antal webbsidor.
Ordet hemsida brukar användas synonymt med webbplats men det syftar egentligen på webbplatsens ingångssida.

Widget

(Widget)​

Widgets är områden på en webbsida som fylls med innehåll med hjälp av små moduler. Widgetområdena nås i menyn under Utseende → Widgets. Beroende på vilket tema som används så varierar områdena men sidofälten och sidfoten brukar kunna fyllas med innehåll den vägen. 
Modulerna gör att det går att lägga in färdiga funktioner i widgetområdena, till exempel lista över kategorier, menyer och kalendrar. Vilka moduler som ingår beror också på vilket tema som används.

Hela inlägget är skapat  med pluginet Thrive Content Builder och för ordlistan använde jag funktionen Column Layout.

Inlägget är skrivet av Elisabeth Svensson.