Redigerare i WordPress för att skapa professionell layout

ETT UNIKT INNEHÅLL

Det går inte att komma ifrån att det viktigaste på en webbsida är innehållet. Innehållet är anledningen till att besökaren väljer att klicka sig fram till just den sidan och inte till någon annan. En webbsidas text ska vara unik och inte finnas någon annanstans på webben för att kunna rankas högt av sökmotorerna. 

Oavsett om innehållet består av text eller bild eller både och, så är det detta som avgör hur länge en presumtiv besökare kommer att stanna på sidan. Innehållet är därför väl värt att lägga ner tid på och tänk på att även sidor vars syfte är att visa bilder vinner på att kompletteras med text. Text är positivt ur sökmotorernas synvinkel och med 500 ord på sidan är det målet uppfyllt. 

Unikt innehåll

Lika viktigt som ett bra innehåll är att det är unikt. Det innebär att innehållet bara finns på en enda sida på webben för att den ska rankas högt av sökmotorerna.

Tillräckligt med text

Sökmotorer tycker om webbsidor med mycket text så även om det viktigaste på sidan är bilderna är det bra att komplettera med text.

VARIERAD LAYOUT

Text är viktigt för sökmotorerna men samtidigt är vi inte riktigt samma läsare när vi läser på skärmen som på ett papper. Ofta söker vi efter svar på ett problem och skummar texten för att hitta lösningen. Vi är överlag otåligare läsare på skärmen och längre texter mår bättre av att delas upp i kortare stycken och varvas med bilder. 

För att fånga besökarnas uppmärksamhet är det bra att variera storleken på texten och även typsnittet. ​Jag har därför testat en ny redigerare till WordPress som bland annat gör att det går att bygga mer varierade inlägg och sidor.

Varierad layout

Att varva text med bilder och annat som gör innehållet mer överskådligt och lättläst är bra.

Läsa på skärmen

Som läsare beter vi oss inte likadant på en skärm som på papper. Vi är mer otåliga och läser helst inte långa texter i ett stycke.

REDIGERARE TILL WORDPRESS

Redigeraren heter Thrive Content Builder och är ett plugin som installeras på vanligt sätt i administrationen. Den kostar några dollar men är värd det för den som enkelt vill bygga sidor med med mer professionell layout och landningssidor och säljsidor.

​Allt innehåll som produceras i redigeraren kan göras i det visuella läget och det ser ut som om man arbetar direkt på webbsidans framsida och inte i administrationen. Man behöver därför inte växla mellan administration och framsida för att se slutresultatet vilket är en fördel. 

Redigeringsläge i WordPress

Redigeringsläge i WordPress

​Med den här redigeraren går det att skapa inlägg och sidor med professionell layout utan större problem. Med redigeraren behövs det inga speciella kunskaper i webbdesign för att bygga en sida helt efter egna önskemål. 

Några av redigerarens funktioner

  • Responsiv design.
  • Boxar som lyfter fram innehållet.
  • Omdömen med bild och namn.
  • Text och bild med gallerikänsla. 
  • Skapa formulär.
  • Möjlighet att arbeta både i visuellt läge och HTML.
  • Lägg innehållet i fönster som kan fällas ut och in.
  • Skapa landningssidor.
  • Skapa säljsidor.
  • Plus mycket mer. 

Skapa kolumner med responsiv design så att innehållet anpassar sig efter skärmens storlek. Text kan lyftas fram med boxar och genom att skapa ett rutnät av text och bild som ger ett galleriliknande utseende. 

Omdömen från besökare och kunder kan lyftas fram i rutor med plats för namn ​och bild och formulär kopplade till en befintlig e.postservice går att lägga in. 

​För den som föredrar att arbeta helt eller delvis i HTML finns det funktioner för det.

Det går mycket enkelt att skapa en varierad layout med den här editorn både i vanliga blogginlägg och på säljsidor. Samma sak gäller landningssidor och där finns även färdiga mallar att använda.

Inlägget är skrivet av Elisabeth Svensson.